პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების ცნობა

ფართო აუდიტორიის (ფარმაცევტული ინდუსტრიის მომხმარებლებისა და სტიპენდიანტების ჩათვლით) უკეთესად მომსახურებისთვის, ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციისთვის (ტექსტის, სურათების, ბმულების ჩათვლით) უარყოფენ შემდეგ ინფორმაციას:

გამოქვეყნებული ინფორმაცია საქონლის ეფექტურობის, გამოყენებისა და გამოყენების შესახებ არ გადამოწმებულა ამ ვებსაიტის მიერ. თუ აუდიტორიას სურს იცოდეს ზუსტი სიტუაცია, გთხოვთ, გაეცნოთ მწარმოებლის, დისტრიბუტორის, ორიგინალი ინფორმაციის გამომცემელს ან პროდუქტის ჯანდაცვის პროფესიონალს.

გამოქვეყნებული სურათები ამ ვებსაიტის მიერ არ არის გადამოწმებული და მხოლოდ მითითებისთვისაა. თუ აუდიტორიას სურს იცოდეს სურათზე ნაჩვენები პროდუქტის რეალური მდგომარეობა, გთხოვთ, გაეცნოთ მწარმოებლის, დისტრიბუტორის ან პროდუქტის ორიგინალური ინფორმაციის გამომცემელს.

გამოქვეყნებული ფასების შესახებ ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ არ გადამოწმებულა ამ ვებსაიტის მიერ და მხოლოდ მითითებისთვისაა. საქონლის სპეციფიკური ფასები ექვემდებარება რეალურ ფასებში მიმოქცევაში.

თუ ამ ვებსაიტზე ზოგიერთი პროდუქტის ინფორმაციის დათვალიერების შემდეგ აუდიტორიას სურს გამოიყენოს პროდუქტი, მის გამოყენებამდე მიმართეთ ჯანდაცვის პროფესიონალს, პროდუქტის მწარმოებელს და დისტრიბუტორს. ჩვენი ვებ-გვერდი არ აგებს პასუხს ამ პროდუქტის გამოყენების რაიმე შედეგზე.

გამოქვეყნებული ჯანმრთელობისა და ველნესი ინფორმაცია არ არის გადამოწმებული ამ ვებსაიტის მიერ და მხოლოდ მითითებისთვისაა. თუ აუდიტორიას სურს ჯანდაცვისა და კეთილდღეობის შესახებ გარკვეულ ინფორმაციას მიმართოს, წინასწარ მიმართეთ ჯანდაცვის სპეციალისტს. ჩვენი ვებ-გვერდი არ არის პასუხისმგებელი იმ შედეგებზე, რომლებიც გამოწვეულია აუდიტორიის მიერ ამ ინფორმაციის ჯანდაცვის, ჯანმრთელობის შენარჩუნების ან სხვა მიზნებისათვის გამოყენებით.

პროფესიონალური სვეტები, როგორიცაა ფარმაცევტული ინვესტიციების პოპულარიზაცია, პროდუქტის მიწოდება და მოთხოვნა, ტექნიკური პროექტები და პროდუქტის ენციკლოპედია, მხოლოდ იმ სპეციალისტების დათვალიერებასა და გამოყენებას წარმოადგენს, რომლებიც ფარმაცევტული ინვესტიციების პოპულარიზაციით, სააგენტოებით, წარმოებით ან ბიზნესით არიან დაკავებული.

თუ აუდიტორიამ აღმოაჩინა, რომ ინფორმაცია არასწორია, მას შეუძლია შესთავაზოს ამ ვებსაიტის შეცვლა ან წაშლა. ვებსაიტი დაუყოვნებლივ შეცვლის ან წაშლის მცდარ ინფორმაციას. შესწორებული ინფორმაცია შემდგომში არ გადამოწმებულა, ამიტომ იგი მხოლოდ მითითებისთვისაა.

ინვესტიციების პოპულარიზაციის, სააგენტოს, მიწოდებისა და მოთხოვნის, დაქირავებისა და განაცხადის შესახებ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ამ ვებსაიტზე არ არის გადამოწმებული და მხოლოდ მითითებისთვისაა. ინფორმაციით დაინტერესებულ აუდიტორიას შეუძლია პირდაპირ დაუკავშირდეს ინფორმაციის გამომცემელს.

ამ უარის თქმას ვებგვერდი ხსნის. სხვა დაუმთავრებელი საკითხების შესახებ, იხილეთ იურიდიული განცხადება ნახვა.