[სპეციფიკაცია:] 1000 მგ

[შეფუთვა:] ყუთი

[შენახვა] 90 ცალი

[სპეციფიკაცია:] 500 მგ

[შეფუთვა:] ბოთლის მუყაო

[თარო

[სპეციფიკაცია:] 500 მგ

[შეფუთვა:] ბოთლის მუყაო

[

[სპეციფიკაცია:] 300 მგ ~ 1000 მგ

[შეფუთვა:] ყუთი

[ფუნქცია:]

[სპეციფიკაცია:] 500-1000 მგ

[შეფუთვის დეტალი] ნაყარი შეფუთვა:…

[სპეციფიკაცია:] 500 მგ

[შეფუთვა:] 6000 ცალი ტომარაზე, 15000 ცალი ტომარაზე…