[სპეციფიკაცია:] 1000 მგ

[შეფუთვა:] ყუთი

[შენახვა…

[სპეციფიკაცია:] 500 მგ

[შეფუთვა:] ბოთლის მუყაო

...

[სპეციფიკაცია:] 500 მგ

[შეფუთვა:] ბოთლის მუყაო

...

[სპეციფიკაცია:] 300 მგ ~ 1000 მგ

[შეფუთვა:] ყუთი

[

[სპეციფიკაცია:] 500-1000 მგ

[ შეფუთვის დეტალი ] ნაყარი შეფუთვა…

[სპეციფიკაცია:] 500 მგ

[შეფუთვა:] 6000 ცალი ტომარაზე, 15000 ცალი…